צים מדווחת על תוצאות שיא לרבעון השני של 2021

פעם נוספת, נתוני שיא של כל הזמנים: רווח נקי בסך 888 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם בסך 1.34 מיליארד דולר

עלייה משמעותית בתחזית לשנת 2021:
EBITDA
מתואם חזוי בסך 4.8-5.2 מיליארד דולר, ו-EBIT מתואם חזוי בסך 4.0-4.4 מיליארד דולר

תוצאות החציון השני של שנת 2021 צפויות לעלות על תוצאות החציון הראשון

עלייה של 44% מהתקופה המקבילה אשתקד בנפח הובלת מכולות, גבוה משמעותית מהצמיחה בשוק

פרסום

 

חיפה, 18 באוגוסט 2021 – צים שירותי ספנות משולבים (NYSE: ZIM), חברת ספנות והובלה ימית גלובלית, פרסמה היום את תוצאותיה העסקיות, על בסיס מאוחד, לרבעון השני ולחציון הראשון של שנת 2021.

דגשים עיקריים לרבעון השני של שנת 2021:

 • הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם ב-888 מיליון דולר (לעומת 25 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד), או 7.38 דולר למניה על בסיס מדולל[1]
 • ה-EBITDA המתואם[2] ברבעון השני הסתכם ב-1.34 מיליארד דולר, לעומת 145 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 820%
 • הרווח התפעולי (EBIT) ברבעון השני הסתכם ב-1.16 מיליארד דולר, לעומת 69 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 1,581%
 • ה-EBIT המתואם ברבעון השני הסתכם ב-1.16 מיליארד דולר, לעומת 73 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 1,495%
 • מחזור ההכנסות ברבעון השני הסתכם ב-2.38 מיליארד דולר, לעומת 795 מיליון ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 200%
 • צים הובילה 921 אלף מכולות (TEU) ברבעון השני של שנת 2021, עלייה של 44% מהתקופה המקבילה אשתקד
 • מחיר ההובלה הממוצע למכולה (TEU) ברבעון השני של שנת 2021 עמד על 2,341 דולר, עלייה של 119% מהתקופה המקבילה אשתקד
 • יחס מינוף נטו[3] (leverage ratio) של 0.3x ליום 30 ביוני 2021, בהשוואה ל-2x ליום 31 בדצמבר 2020
 • החברה השלימה הצעת מכר של כ-8 מיליון מניות מצד בעלי מניות שלה במחיר של 40.00 דולר למניה
 • החברה ביצעה פדיון מוקדם ומלא של סדרות אג"ח 1 ו-2 של החברה, שמועד פירעונן בשנת 2023, בסכום קרן של 349 מיליון דולר
 • החברה הכריזה על דיבידנד מיוחד במזומן בסך של כ-238 מיליון דולר, המשקפים סכום של 2.00 דולר למניה רגילה, שישולם ביום 15 בספטמבר, 2021 למחזיקים במניות החברה ביום 25 באוגוסט 2021; החברה חזרה והדגישה את כוונתה לחלק (בכפוף לאישור הדירקטוריון), בשנת 2022, דיבידנד שנתי בסך של 30-50% מהרווח הנקי שלה לשנת 2021
 • לאחר תום הרבעון, הכריזה החברה על הסכם אסטרטגי חדש עם חברת Seaspan לחכירה לטווח ארוך של 10 אוניות "ירוקות" המונעות בגז טבעי, בעלות כושר הובלה של 7,000 מכולות (TEU) (עם אופציה לחכירת חמש אוניות נוספות). הסכם זה מהווה המחשה נוספת למחויבותה של צים להפחתת טביעת הרגל הפחמנית של החברה

 

אלי גליקמן, נשיא ומנכ"ל צים אמר: "אני גאה לומר שהביצועים יוצאי הדופן שלנו, ותוצאות השיא של כל הזמנים, שהביאו ליצירת ערך משמעותי לבעלי המניות, הם עדות לאסטרטגיות הפרואקטיביות שיישמנו על מנת למקסם את השוק האטרקטיבי ואת הגישה המבדלת שלנו. אנו ממשיכים להפגין ביצועים ברמה הגבוהה ביותר, שהביאו לרבעון שיא נוסף, כולל רווח נקי, EBITDA ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת, כמו גם העלאה משמעותית של התחזית שלנו לשנת 2021. כדי להעצים את ההצלחה שלנו מינפנו את היוזמות הדיגיטליות ואת אסטרטגיית ה-global-niche שלנו, על מנת להשיק קווים חדשים שישרתו נתיבי סחר רווחיים, שבהם אין כיום מענה מספק בשוק. אסטרטגיה זאת הייתה חיונית להשגת תוצאות המהוות שיא של כל הזמנים ברבעון השני, שבו נפח ההובלה של צים צמח ב-44% לעומת השנה המקבילה, הרבה מעבר לצמיחה בשוק".

 

גליקמן הוסיף, "בהתאם למחוייבות שלנו להפיק ערך משמעותי לבעלי מניותינו, אנו ממשיכים, באופן מושכל, להקצות הון לטובת צמיחה עתידית, פירעון חובות והשאת תשואה לבעלי המניות. ההשקעה שלנו במכולות חדשות, ושני הסכמי חכירה לטווח ארוך של אניות מכולה ירוקות מונעות בגז טבעי, משרתות את מטרתנו לספק שירות טוב ואמין ללקוחותינו, כמו גם את ערכי ה-ESG (environmental, social and governance) שלנו. הביצועים המעולים שלנו, ויצירת תזרים מזומנים חזק, איפשרו לנו לשלם חובות נוספים, ובעקבות זאת יחס המינוף שלנו הגיע ל-0.3x, הנמוך ביותר בהיסטוריה של צים, והביא את ההון המיוחס לבעלי המניות לרמה של 1.72 מיליארד דולר".

 

גליקמן סיכם ואמר כי "במבט קדימה, ובהתבסס על התחזיות החזקות שלנו, אנו נמצאים בעמדה מצויינת להחזיר הון משמעותי למשקיעים שלנו, עם תשלום הדיווידנד הצפוי של 30%-50% מהרווח הנקי של 2021 שישולם בשנת 2022, בנוסף ל-238 מיליון דולר, או 2 דולר למנייה, דיווידנד מיוחד שישולם בספטמבר 2021. הצפי שלנו למחצית השניה של שנת 2021 ואף לתוך שנת 2022 חיובי ביותר, ואנו נרגשים מהצלחת האסטרטגיה המחזקת את מעמדנו כחברה חדשנית דיגיטלית מובילה בתחום ההובלה הימית והשירותים הלוגיסטיים".

 

תמצית תוצאות פיננסיות ותפעוליות עיקריות

רבעון שני 2021 רבעון שני 2020 מחצית ראשונה 2021 מחצית ראשונה 2020
היקף המטען המובל (באלפי (TEU ………… 921 641 1,739 1,280
מחיר ההובלה הממוצע (USD/TEU)……….. 2,341 1,071 2,145 1,081
הכנסות (במיליוני USD)……………………. 2,382 795 4,126 1,618
רווח תפעולי (EBIT) (במיליוני USD)……….. 1,158 69 1,841 94
רווח לפני מס (במיליוני USD)………………. 1,112 30 1,756 21
רווח נקי (במיליוני USD)……………………. 888 25 1,478 13
EBITDA מתואם (במיליוני USD)…………… 1,335 145 2,156 242
EBIT מתואם (במיליוני USD)………………. 1,159 73 1,847 100
מרווח EBITDA מתואם (%)………………… 56 18 52 15
מרווח EBIT מתואם (%)……………………. 49 9 45 6
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (במיליוני USD)………………………………………… 1,181 120 1,958 221
רווח למניה (על בסיס דילול מלא) (USD)…… 7.38 0.23 12.56 0.10
תזרים מזומנים חופשי (במיליוני USD)…….. 867 115 1,510 214
רבעון שני 2021 רבעון רביעי 2020
חוב נטו (במיליוני USD)…………………….. 783 1,236

 

תוצאות הפעילות והמצב הכספי ברבעון השני בשנת 2021

מחזור ההכנסות ברבעון השני בשנת 2021 הסתכם ב- 2.38 מיליארד דולר, בהשוואה ל-795 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה מיוחסת בעיקר לגידול בהכנסות מהובלת מטען במכולות, המשקף עלייה בתעריפי ההובלה כמו גם בהיקפי המטען המובל.

 

הרווח התפעולי (EBIT) ברבעון השני בשנת 2021 הסתכם ב-1.16 מיליארד דולר, לעומת 69 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון השני בשנת 2021 הסתכם ב-888 מיליון דולר, לעומת 25 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הנוכחי משקף הוצאת מס בסך 224 מיליון דולר.

 

ה-EBITDA המתואם הסתכם ב- 1.34 מיליארד דולר ברבעון השני של 2021, לעומת 145 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBIT המתואם הסתכם ב- 1.16 מיליארד דולר ברבעון השני של 2021, לעומת 73 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מרווחי ה-EBITDA המתואם וה-EBIT המתואם ברבעון השני של 2021 עמדו על 56% ו-49%, בהתאמה, לעומת 18% ו-9%, בהתאמה, ברבעון המקביל אשתקד.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-1.18 מיליארד דולר ברבעון השני של 2021, לעומת 120 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

ברבעון השני של 2021, הובילה צים 921 אלף מכולות (TEU), לעומת 641 אלף מכולות (TEU) ברבעון המקביל אשתקד. מחיר ההובלה הממוצע למכולה (TEU) עמד על 2,341 דולר ברבעון השני של 2021, לעומת 1,071 דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

תוצאות הפעילות והמצב הכספי בחציון הראשון בשנת 2021

מחזור ההכנסות בחציון הראשון בשנת 2021 הסתכם ב- 4.13 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.62 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה מיוחסת בעיקר לגידול בהכנסות מהובלת מטען במכולות, המשקף עלייה הן בתעריפי ההובלה כמו גם בהיקפי המטען המובל.

 

הרווח התפעולי (EBIT) בחציון הראשון בשנת 2021 הסתכם ב-1.84 מיליארד דולר, לעומת 94 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי בחציון הראשון בשנת 2021 הסתכם ב-1.48 מיליארד דולר, לעומת 13 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בחציון הנוכחי משקף הוצאת מס בסך 278 מיליון דולר.

 

ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-2.16 מיליארד דולר בחציון הראשון של 2021, לעומת 242 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBIT המתואם הסתכם ב-1.85 מיליארד דולר בחציון הראשון של 2021, לעומת 100 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. מרווחי ה-EBITDA המתואם וה-EBIT המתואם בחציון הראשון של 2021 עמדו על 52% ו-45%, בהתאמה, לעומת 15% ו-6%, בהתאמה, בתקופה המקבילה אשתקד.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-1.96 מיליארד דולר בחציון הראשון של 2021, לעומת 221 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

בחציון הראשון של 2021, הובילה צים 1,739 אלף מכולות (TEU), לעומת 1,280 אלף מכולות (TEU) בתקופה המקבילה אשתקד. מחיר ההובלה הממוצע למכולה (TEU) עמד על 2,145 דולר בחציון הראשון של 2021, לעומת 1,081 דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

נזילות ותזרימי מזומנים

סך המזומנים ושווי המזומנים של צים גדל ב-975 מיליון דולר, מסך של 570 מיליון דולר בתום שנת 2020 לסך של 1.55 מיליארד דולר בתום הרבעון השני של 2021. ההשקעות ברכוש הסתכמו בסך של 331 מיליון דולר ברבעון השני של 2021, לעומת סך של 4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. החוב נטו פחת ב-453 מיליון דולר מסך של 1.24 מיליארד דולר בתום שנת 2020 ל-783 מיליון דולר בתום הרבעון השני ב-2021. יחס המינוף נטו (leverage ratio) של צים בתום הרבעון השני ב-2021 עמד על 0.3x, לעומת 1.2x בתום שנת 2020.

 

פידיון מוקדם של אגרות חוב

ביוני 2021 ביצעה החברה פידיון מוקדם ומלא של סדרות האג"ח הבלתי-מובטחות 1 ו-2 של החברה, שמועד פירעונן 2023, בסכום קרן של 349 מיליון דולר, בהתאם לתנאי שטר הנאמנות של האג"ח.

 

הסכם חכירה לטווח ארוך

ביולי 2021, הכריזה החברה על הסכם אסטרטגי חדש עם חברת Seaspan לחכירה לטווח ארוך של 10 אוניות "ירוקות" המונעות בגז טבעי, בעלות כושר הובלה של 7,000 מכולות (TEU) (עם אופציה לחכירת חמש אוניות נוספות), המיועדות לשרת בקווי הסחר השונים של החברה ברחבי העולם.

 

דיבידנד מיוחד

במאי 2021, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד מיוחד במזומן בסך של כ-238 מיליון דולר או 2.00 דולר למניה רגילה. הדיבידנד המיוחד במזומן ישולם ביום 15 בספטמבר 2021 לכל המחזיקים במניות רגילות הרשומים נכון ליום 25 באוגוסט 2021. הדיבידנד המיוחד מתווסף לדיבידנד השנתי החזוי של החברה לשנת 2021 שאליו התיחסה החברה בעבר, במסגרתו החברה צופה חלוקה , בשנת 2022, של 30-50% מהרווח הנקי לשנת 2021, בכפוף לאישור הדירקטוריון.

 

תחזית מעודכנת לשנת 2021

החברה העלתה את התחזית שלה לשנת 2021 כולה, וצופה בשנה זו EBITDA מתואם בסך של בין 4.8 מיליארד דולר לבין 5.2 מיליארד דולר, ו-EBIT מתואם בסך של בין 4.0 מיליארד דולר לבין 4.4 מיליארד דולר.

 

מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד לנוסח ההודעה באנגלית, שהיא המסמך הרשמי והמחייב מטעם החברה.

 

שיחת משקיעים

הנהלת החברה תקיים שיחת משקיעים ושידור מקוון (Webcast, מלווה במצגת) לסקירת התוצאות ומתן עדכון על פעילות החברה, היום (יום רביעי, 18 באוגוסט) בשעה 15:00 זמן ישראל.

להלן מספר החיוג להצטרפות לשיחת הועידה בזמן אמת בטלפון: 03-721-9662. השיחה תועבר גם בשידור חי באתר צים, בקישור זה. לאחר סיום השיחה, ניתן יהיה לצפות בהקלטה באתר צים.

פרסום

 

אודות צים

צים שירותי ספנות משולבים (NYSE:ZIM) היא חברת ספנות והובלה ימית גלובלית, בעלת עמדה מובילה בשווקים בהם היא פעילה. מאז 1945 מספקת צים שירותי ספנות משולבים פתרונות תפעוליים ולוגיסטיים יצירתיים עבור לקוחותיה. במהלך השנים הפכה צים לכוח מוביל בתחום הספנות, בהיותה חלוצה בהצגת טכנולוגיות חדישות ובאמצעות הרחבת הפריסה הגיאוגרפית של קווי הספנות שלה, תוך שמירה על מסורת של מצוינות. למידע נוסף, אנא בקרו באתר החברה בכתובת www.zim.com.

 

מידע צופה פני עתיד

המידע שלהלן כולל, או עשוי להיחשב ככולל מידע צופה פני עתיד (כהגדרתו בחוק האמריקאי Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995, וחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968). במקרים מסוימים, ניתן לזהות מידע כאמור במילים צופות פני עתיד, כגון פעלים בלשון עתיד, או מילים כגון "עשויה", "עתידה", "צפויה", "מאמינה", "מתכננת", "מעריכה", "צפי", "תחזית", "פוטנציאל", "המשך" וכו', בלשון חיוב או שלילה, וכן מילים דומות. מידע צופה פני עתיד זה כפוף לסיכונים, אי-ודאות והנחות לגבי החברה, והוא עשוי לכלול תחזיות לגבי תוצאותיה העתידיות של פעילות החברה, אסטרטגיות הצמיחה הצפויות שלה, ומגמות חזויות בפעילותה. מידע זה מהווה תחזיות בלבד המבוססות על הציפיות והתחזיות הנוכחיות של החברה בדבר אירועים או תוצאות עתידיים. קיימים גורמים מהותיים שבכוחם לגרום לתוצאות, להיקף הפעילות, לביצועים או להישגים של החברה בפועל להיות שונים מהותית מהתוצאות, היקף הפעילות, הביצועים או ההישגים המשתקפים במידע צופה פני העתיד או המשתמעים ממנו. גורמים העשויים להביא להבדלים כאמור כוללים גם, אך לא רק, שינויי שוק בתעריפי או במחירי ההובלה, הדלק והחכירה, חוקים או תקנות חדשים המשפיעים על פעילות החברה, מתחרים חדשים ושינויים בסביבת התחרות, תוצאת הליכים משפטיים שהחברה היא צד להם, וכן גורמי סיכון ואי-וודאות אחרים המפורטים מעת לעת בדיווחי החברה לרשות האמריקאית לניירות ערך (SEC), לרבות בסעיף "גורמי סיכון" בדוח השנתי של החברה לשנת 2020.

 

למרות שהחברה מאמינה שהציפיות המגולמות באמירות צופות פני עתיד במסמך זה הינן סבירות, החברה לא יכולה להבטיח תוצאות, היקף פעילות, ביצועים או הישגים עתידיים. יתרה מכך, לא החברה ולא שום אדם אחר לוקחים על עצמם אחריות לדיוק ולשלמות של מידע צופה פני עתיד כלשהו. החברה אינה מתחייבת לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו לאחר מועד מסמך זה לצורך התאמת אמירותיה הקודמות לתוצאות בפועל או לעדכון בתחזיות, למעט כנדרש על פי דין.

 

החברה עורכת את דוחותיה הכספיים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS), המפורסמים על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB).

 

שימוש במדדים פיננסיים שאינם לפי כללי דיווח כספי IFRS

החברה מציגה מדדים שאינם לפי כללי דיווח כספי IFRS כמדדי ביצועים נוספים שכן החברה מאמינה שהצגה כאמור מאפשרת להשוות את תוצאות פעילותה בין תקופות שונות באופן עקבי. אין להתייחס למדדים אלה כנתונים עצמאיים בפני עצמם, או כתחליף לנתון הרווח התפעולי, למדדי ביצועים אחרים, או לנתוני תזרים מזומנים, שנערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים כמדדי רווחיות או נזילות. לתשומת ליבכם, מדד ה-EBITDA המתואם אינו לוקח בחשבון דרישות שירות חוב, או התחייבויות אחרות, לרבות הוצאות הוניות, ולפיכך הוא אינו משקף בהכרח את הסכומים העשויים להיות זמינים לשימוש החברה. בנוסף, מדדים פיננסיים שאינם לפי כללי דיווח כספי IFRS, כפי שהחברה מציגה, עשויים שלא להיות ברי-השוואה למדדים בעלי כינוי דומה המדווחים על ידי חברות אחרות, בשל הבדלים באופן החישוב של מדדים אלה.

 

EBITDA מתואם הוא מדד פיננסי שאינו לפי כללי דיווח כספי IFRS, שאנו מגדירים כרווח (הפסד) נקי בניכוי הוצאות (הכנסות) מימון, נטו, מיסים על הכנסה, פחת והפחתות, לקביעת ה-EBITDA, וכן המתואם לשם ניכוי הפסד (ביטול הפסד) מירידת ערך נכסים, הוצאות חכירת אניות שלא במזומן, רווחי (הפסדי) הון שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה והוצאות הקשורות להתחייבויות תלויות משפטיות.

 

EBIT מתואם הוא מדד פיננסי שאינו לפי כללי דיווח כספי IFRS, שאנו מגדירים כרווח (הפסד) נקי בניכוי הוצאות (הכנסות) מימון, נטו, ומיסים על הכנסה, לקביעת תוצאות הפעילות השוטפת שלנו (EBIT), וכן המתואם לשם ניכוי הוצאות חכירת אניות שלא במזומן, הפסד (ביטול הפסד) מירידת ערך נכסים, רווחי (הפסדי) הון שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה והוצאות הקשורות להתחייבויות תלויות משפטיות.

 

תזרים המזומנים החופשי (Free cash flow) הוא מדד שאינו לפי כללי דיווח כספי IFRS, שאנו מגדירים כמזומנים נטו מפעילות שוטפת בתוספת המזומנים נטו הנובעים (משמשים) בפעילות השקעה.

 

ראו מטה את ההתאמה בין הרווח הנקי לבין ה-EBITDA המתואם וה-EBIT המתואם, ובין מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לבין תזרים המזומנים החופשי, בסעיף "התאמת מדדים פיננסיים שאינם לפי כללי דיווח כספי IFRS" להלן.

 

[1] חישוב הרווח למניה לכל התקופות משקף פיצול מניות ביחס של 1:10, שנכנס לתוקף בשנת 2021.

[2] ראו את הגילוי מטה בדבר השימוש במדדים פיננסיים שאינם לפי כללי דיווח כספי IFRS.

[3] יחס מינוף נטו (leverage ratio) מוגדר כיחס שבין הערך הנקוב של החוב לטווח קצר ולטווח ארוך, בניכוי מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לטווח קצר ובין ה-EBITDA המתואם במהלך 12 החודשים האחרונים.

 

Print Friendly, PDF & Email

פה יבוא באנר

תודה שאתם מבקרים בפורטל "טכנו נט". טכנו נט נט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום הטכנולוגיה והתעשייה באתר תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום המתכת,פלסטיק, זיווד ואריזה, הייטק, אוצומציה וסייבר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

3 מיליון שקלים בפיתוח והפעלת מיזמי סיוע לעסקים קטנים שבבעלות אנשי ונשות מיל...

15 במאי 2024

שון פז, רד האט: "הקוד הפתוח ישנה את תעשיית ה-AI כפי ששינה את תעשיית התוכנה"

9 במאי 2024

ניהול פרויקטים אדריכליים מורכבים בפלטפורמת 3DEXPERIENCE של דאסו סיסטמס

8 במאי 2024

יגובש מודל למימון המחקר הרפואי בישראל

2 במאי 2024

400 מיליון שקל יושקעו בקידום ובפיתוח תעשיית המיחזור בישראל

1 במאי 2024

העדפה של 15% במכרזי משרד הביטחון למפעלים שנאלצו לעבור לפעול מחוץ לאזורי קו ...

24 באפריל 2024

3 מיליון שקלים בפיתוח והפעלת מיזמי סיוע לעסקים קטנים שבבעלות אנשי ונשות מיל...

15 במאי 2024

שון פז, רד האט: "הקוד הפתוח ישנה את תעשיית ה-AI כפי ששינה את תעשיית התוכנה"

9 במאי 2024

ניהול פרויקטים אדריכליים מורכבים בפלטפורמת 3DEXPERIENCE של דאסו סיסטמס

8 במאי 2024

יגובש מודל למימון המחקר הרפואי בישראל

2 במאי 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

כדי להיות תמיד מעודכנים