גידור מכונות – מה הדרישות

 

י

תחיקה
נושא הגנת מכונות וחלקים בתנועה מעוגן פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], 1970. קישור למסמך. 

מפרק ג": בטיחות סימן א": מכונות בדרך כלל
מצורף סעיף 37 – חלקים הטעונים גידור (תיקון התשל"ד)
"כל אחד מחלקים אלה יגודר לבטח:
(1) במנועים חשמליים, בגנרטורים חשמליים ובממירים סיבוביים – כל חלק שלהם וכל גלגל תנופה המחובר אליהם במישרין;
(2) בכל מניע ראשי, חוץ ממניעים ראשיים כאמור בפיסקה (1) – כל חלק נע שלו וכל גלגל תנופה המחובר אליו במישרין, בין שהמניע הראשי או גלגל התנופה נמצאים בבית מכונות ובין אם לאו;
(3) בממסרת – כל חלק שלה;
(4) במכונות שאינן מניע ראשי או ממסרת – כל חלק מסוכן שבהן;
(5) במחרטה – כל חלק של מוט-גלם הבולט מעבר לראש המחרטה;
(6) בגלגל מים או בטורבינה המונעת במים – התעלה העליונה והתעלה התחתונה;
(7) בכל מנוע, מיתקן או ציוד אחר האמורים בפיסקאות (1) עד (6) שהם מוצרי המפעל, בין שהם מיועדים לשיווק ובין שהם מיועדים לשימוש במפעל, כשהם מופעלים לשם התאמה, הרצה, ניסוי או הצגה – כל חלק שלהם הטעון גידור בהתאם לפיסקאות (1) עד (6), לפי הענין, זולת אם הוא חלק מן האמורים בפיסקאות (1), (3), (4), (5) או (7) והוא הוצב או נבנה כך שיש בו אותה מידת בטיחות לכל העובד בחצרים כאילו גודר לבטח." 
  

פרסום

החוק מחייב לגדר "לבטח" מכונות או חלקים בתנועה, אך אינו מפרט מה אופיו של הגידור. בדרך כלל, בטיחות התפעול של מכונות עטיפה, רובוטים לביצוע עבודות מכניות (כמו ריתוך אוטומטי, פעולות הרכבה וכד") מחייבת לגדר לא רק את המכונה עצמה, אלא גם את סביבת פעולתה, כך שלא יימצא בקרבה מסוכנת אליה עובד שעלול להיפגע באקראי. איש תחזוקה של המפעל שמכוון ומתחזק אותה יתמנה כ"אדם כשיר" (סעיף 38 של הפב"ט). לגבי עצירת מכונה עם כניסת העובד לאזור הסכנה – יודגש, כי למרות שהחוק אינו מציין זאת מפורשות, האבטחה מסוג זה חיונית ומומלצת למימוש.     

תקינה 
קיים מיפרט 98 – "מגינים והתקני בטיחות למכונות: הגנה מפני סיכונים מכניים" 
את התקנים השונים והמיפרט ניתן לרכוש/לעיין במכון התקנים הישראלי, רח" חיים לבנון 42 רמת אביב, טל": 03-6465191/2.   

תחיקה
הוראות הפעלה, תחזוקה ובטיחות 
התקנה הפעלה ותחזוקה של מכונה לעיטוף מישטחים תיעשה בהתאם להוראות יצרן המכונה. בדרך כלל, הוראות הנ"ל מתייחסות גם לנושא הבטיחות. התחיקה הישראלית באמצעות תקנות 3 ו-4 תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס"א-2001 מחייבות יצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר הציוד, לצרף למכונה הוראות הפעלה, תחזוקה ובטיחות וכן לדאוג להחזקת מלאי של חלקי חילוף. ראו להלן:

תקנה 3 – צירוף הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות
(א) יצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר של מכונה או פריט יצרף אליהם הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות (להלן – הוראות) בשפה העברית; למכונה או פריט מיובאים יצורפו גם הוראות בשפה האנגלית.
(ב) למכונה או פריט שנועדו להרכבה יצורפו, נוסף על ההוראות האמורות בתקנת משנה (א), הוראות הרכבה והרצה והוראות בטיחות בהרכבה בשפה העברית; למכונה או פריט מיובאים יצורפו הוראות אלה גם בשפה האנגלית.
(ג) הוצמדה למכונה או פריט תווית הוראות בטיחות והפעלה בשפה זרה, תתורגם התווית לשפה העברית ותוצמד למכונה או לפריט." 
  

ספרות בנושא – הגנת מכונות בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות קיימים פרסומים בנושא הגנת מכונות, כגון:

פרסום
  •  בטיחות בעבודה – מיגון מכונות (קוד ח-088);
  •  תקציר – הגנת מכונות (קוד ת-104);
  •  תקציר – הגנת מכונות – מיקום המגן (קוד ת-113); 
  •  תקציר – בטיחות במכונות לעיבוד קר של מתכת (קוד ת-114); 
  •  תקציר – בטיחות בהפעלת מערכות אוטומטיות בייצור (ת-117);
  •  תקציר בהפעלה בטוחה של מכונות CNC (קוד ת-120); 

הערה: את כל הפרסומים הנ"ל ניתן להשיג ביחידת ההפצה של מוסדנו, רח" הים 2, בת-ים (מגדלי הים התיכון), 
טל": 7715214(03), 7715210(03) את חלקם ניתן להוריד באתר האינטרנט של המוסד לבטיחות, ספריה באתר (מילת החיפוש "מכונות")
.

מאת יעקב מאירסון  המוסד לבטיחות ולגיהות

 

Print Friendly, PDF & Email

פה יבוא באנר

תודה שאתם מבקרים בפורטל "טכנו נט". טכנו נט נט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום הטכנולוגיה והתעשייה באתר תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום המתכת,פלסטיק, זיווד ואריזה, הייטק, אוצומציה וסייבר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

ניקוי מחליפי חום
ועדת הכלכלה אישרה תיקון לתקנות המיזוגים
גידור מכונות - מה הדרישות
שיטות לצמצום חשיפת הרתך לגזי הריתוך
חבות מעבידים
סיכום שנת 2015 בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית
ניקוי מחליפי חום
ועדת הכלכלה אישרה תיקון לתקנות המיזוגים
גידור מכונות - מה הדרישות
שיטות לצמצום חשיפת הרתך לגזי הריתוך
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

כדי להיות תמיד מעודכנים