פיקוח על יבוא חומרים במסגרת האמנה הכימית – CWC

המידע הועבר באמצעות היחידה למערכות מינהל במשרד התמ"ת.

 

 

מפתח עניינים

פרסום

 

 

 1. מבוא
 2. תחולה
 3. הגדרות
 4. מטרת ההוראה
 5. הטיפול בבקשה לקבלת אישור משתמש סופי (End User Certificate)
 6. ועדת ערר
 7. פיקוח ודיווח

 

נספח 1 – רשימת חומרים כימיים הכלולים באמנה

נספח 2 – כימיקלים מהרשימה האוסטרלית שאינם מופיעים במפורש באמנה הכימית

 

נספח 3 – טופס בקשה פרטים להצהרת משתמש סופי

 

 

 

 

 

 1. מבוא    

 

1 – א  

האמנה הכימית (CWC – Chemical Weapon Convention)  –  היא אמנת פירוק נשק גלובלי, המיועדת לפקח על חיסול נשק כימי להשמדה המונית. האמנה נכנסה לתוקף  בתאריך 29.4.1997, והיא קובעת את חובות המדינות  בין היתר גם בתחום  הסחר בחומרים ובמוצרים תעשייתיים.  חובות אלו כוללים הטלת הגבלת סחר מצד מדינות המצטרפות לאמנה כלפי מדינות שאינן מצטרפות,  וחובות דיווח ופיקוח על תעשיות המשתמשות בכימיקלים המוזכרים באמנה. הרשימות שבנספחים  מעודכנות על-פי האמנה  נכון ליום פרסום הוראה זו.

 

1 – ב

עד למועד פרסום הוראה זו אישררו את האמנה כ – 150 מדינות.

 

1 – ג

ישראל טרם אישררה  את האמנה (אינה חברה באמנה).

 

1 – ד 

כל המדינות המספקות חומרי גלם כימיים לישראל חברות באמנה. במסגרת האמנה כלולות הוראות הקובעות כי המדינות החברות לא יאפשרו יצוא חומרים כימיים מסוימים למדינות שאינן חברות בה, אלא  אם התקבלה מהיבואן הצהרה לפיה הוא המשתמש הסופי בחומר הכימי. הצהרה זו צריכה להיות מאומתת ומאושרת על-ידי גורם ממשלתי במדינת היבואן.

 

1 – ה

בנוסף  לאמנה הכימית קיימים כימיקלים הכלולים בפיקוח "הקבוצה האוסטרלית" לגביהם יש כללי דיווח דומים. לנוחיות היבואנים צרפנו בנספח 2 רשימת כימיקלים שאינם מופיעים באופן מפורש באמנה הכימית.

1 – ו   

לאור האמור נערך משרד התעשייה המסחר והתעסוקה לאשר הצהרות משתמש סופי של יבואני חומרים

כימיים הכלולים באמנה, שעבורם נתבקשה הצהרת משתמש סופי על-ידי היצואן במדינת היצוא.

 

1 – ז

הוראה זו באה להסדיר את נהלי הבקשה לאישור הצהרת משתמש סופי ואת תהליכי העבודה במשרד.

 

1 – ח

הוראה זו תעמוד בתוקפה כל עוד מדינת ישראל אינה חברה באמנה. מן הראוי לציין, כי אם ישראל תאשרר את האמנה יווצר מצב חוקי חדש שיחייב שינוי בהוראת המנכ"ל כדי להתאימה לתנאים החדשים.

2.תחולה

תוקף הוראה זו מיום  חתימתה והיא מחליפה הוראת מנכ"ל מס 2.3 מתאריך  1.1.1998.

 

3.הגדרות

 

3- א  "אמנה "

האמנה הכימית CWC – Chemical Weapon Convention .

 

3 – ב   " חומרים כימיים"

רשימת חומרים כימיים הכלולים באמנה, בחלוקה לקבוצות (ראה נספח 1), או הכלולים ברשימה האוסטרלית (ראה נספח 2).

 

3 – ג  "מינהל"

מינהל כימיה וסביבה.

3 – ד  "אחראי  "

מנהל מינהל כימיה או סגנו או ממונה פרמצבטיקה וכימיה.
3 – ה  "טופס הצהרה" ((End User Certificate

טופס הצהרת משתמש סופי המיועד ליצואן בחו"ל בהתאם לאמנה.

 

3 – ו   "טופס בקשה"

טופס בקשה למשרד התמ"ת לאישור הצהרת משתמש סופי  (ראה נספח 3).

 

3 – ז  "ועדת ערר"

ועדה בראשות המנהל הכללי  והיועץ המשפטי או נציגים מטעמם.

 

3 – ח  "משתמש סופי"

1)  יבואן בישראל הרוכש חומר כימי למטרות מחקר או ייצור, ואינו מעבירו לכל גורם אחר יצרף הצהרתו כי הוא המשתמש הסופי.

או

2)  יבואן  המשווק חומר כימי לגורמים בארץ יצרף לבקשתו את הצהרות המשתמשים הסופיים אשר להם הוא מוכר את החומרים הכימיים.

 

 1. מטרת ההוראה

 

4 – א

להבהיר את הליכי הגשת הבקשה ואת הליכי העבודה במשרד הקשורים ליבוא חומרי גלם כימיים הכלולים באמנה הכימית ומחייבים מתן אישורי משתמש  סופי.

 

4 – ב

להגדיר את סמכות  משרד התמ"ת  כרשות המינהלית הפועלת מטעם הממשלה בנושא זה.

 1. הטיפול בבקשה לקבלת אישור משתמש סופי (End User Certificate)

5 – א

משתמש סופי המבקש ליבא חומרים הכלולים באמנה (כמפורט בנספחים 1 או 2), יגיש בקשתו לאחראי לקבלת אישור למשתמש סופי בצירוף המסמכים הבאים:

פרסום

 

 • טופס בקשה לאישור הצהרת משתמש סופי (אין למלאו בכתב יד), (ראה נספח 3).
 • מכתב הסבר של מגיש  הבקשה.
 • טופס הצהרת משתמש סופי ((End User Certificateשניתן ליבואן בארץ מטעם הספק-יצואן בחו"ל כדי שהיבואן ימלאו, יקבל עליו את אישור האחראי ויעבירו מאושר לספק-יצואן בחו"ל.
 •         יבואן המשווק חומר כימי לגורמים בארץ יצרף לבקשתו גם את הצהרות המשתמשים הסופיים אשר להם הוא מוכר את החומרים הכימיים.
 •         יש לשלוח את הטפסים  וההצהרות המקוריים והחתומים.

5 – ב

הבקשה תירשם במינהל הכימיה והסביבה.

 

5 – ג

המינהל יבדוק את הבקשה על כל נספחיה. אם יחסרו פרטים או מסמכים או אם יש צורך בהבהרות  נוספות, יתבקש מגיש הבקשה להשלים את החסר.

 

5 – ד

הודעה על החלטת האחראי תישלח בתוך 10 ימים מיום קבלת הבקשה.

 

5 – ה

נדחתה הבקשה, ינמק האחראי בכתב את  סיבת הדחייה.

 

5 – ו         יבואן שבקשתו לקבלת אישור משתמש סופי נדחתה, רשאי לערער בפני ועדת הערר בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הדחייה.

 

 1. ועדת ערר ועדת ערר תקבע את נהלי עבודתה, ותתכנס בהתאם לצורך.

 

 1. פיקוח ודיווח

7 – א

היבואנים ידווחו על-פי דרישת האחראי על יבוא בפועל.

 

7 – ב

האחראי רשאי לבצע בדיקות מדגמיות במפעלים ולדרוש מאזני כמויות.

 

7 – ג

אי-מילוי דרישת האחראי עלול למנוע טיפול בבקשות נוספות של היבואן, ולגרום נקיטת אמצעים משפטיים כדין.

 

הערה:  רשימת החומרים הכימיים עשויה להשתנות מעת לעת לפי השינויים באמנה.

יש לעקוב אחר פרסום השינויים ברשימה.

רענן דינור

המנהל הכללי

 

ירושלים,   י"ח בטבת תשס"ד

12  בינואר  2004

Print Friendly, PDF & Email

פה יבוא באנר

תודה שאתם מבקרים בפורטל "טכנו נט". טכנו נט נט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום הטכנולוגיה והתעשייה באתר תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום המתכת,פלסטיק, זיווד ואריזה, הייטק, אוצומציה וסייבר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

חוק פסולת אלקטרונית עובר לשלב הבא -האיסוף והטיפול בפסולת אלקטרונית וחשמלית ...

13 ביולי 2024

ניקוי מחליפי חום
ועדת הכלכלה אישרה תיקון לתקנות המיזוגים
גידור מכונות - מה הדרישות
שיטות לצמצום חשיפת הרתך לגזי הריתוך
חבות מעבידים
חוק פסולת אלקטרונית עובר לשלב הבא -האיסוף והטיפול בפסולת אלקטרונית וחשמלית ...

13 ביולי 2024

ניקוי מחליפי חום
ועדת הכלכלה אישרה תיקון לתקנות המיזוגים
גידור מכונות - מה הדרישות
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

כדי להיות תמיד מעודכנים