סיכום שנת 2015 בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית

55 עובדים נהרגו בתאונות עבודה קטלניות בכלל תחומי המשק – הנתון הנמוך מזה 5 שנים, 11% פחות מאשתקד.

עליה מדאיגה במספר העובדים שנהרגו בענף הבניה– 35, לעומת 31 אשתקד, מרביתם מנפילה מגובה.

פרסום

ורדה אדוארדס, מנהלת מינהל הבטיחות במשרד הכלכלה: "נושא הבטיחות בעבודה, ובפרט בענף הבנייה, בה אנו עדים לעלייה בהיקף תאונות העבודה הקטלניות, מחייב מאמץ מיוחד ומערכתי. לצד פעילות מינהל הבטיחות, המשקיע חלק נכבד ממשאביו ופועל בהיקפים גדולים לקידום הנושא, אנו מברכים על הצטרפותם של גופים ממשלתיים וא-ממשלתיים לדאגה ולקידום נושא הבטיחות בעבודה. אנו רואים בפעילות הגופים הללו רוח גבית לפעילות המינהל."
55 עובדים נהרגו בתאונות עבודה שהתרחשו במהלך שנת 2015, כך עולה מסיכום ראשוני של נתוני תאונות העבודה הקטלניות, שערך מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, במשרד הכלכלה והתעשייה. נתון זה הוא הנמוך ב-5 השנים האחרונות ומהווה ירידה של כ-11% במספר ההרוגים בתאונות עבודה בהשוואה לשנת 2014, במהלכה נהרגו 62 עובדים.
עם זאת, פילוח נתוני התאונות הקטלניות לפי ענפי המשק המרכזיים מציג תמונה מדאיגה בענף הבנייה. ב-2015, נהרגו 35 עובדים באתרי הבנייה. מספר זה מהווה עלייה  יותר מ-10 אחוזים לעומת השנה הקודמת, במהלכה נהרגו 31 עובדים. מבין העובדים שנהרגו בענף הבנייה, 18 עובדים ישראלים ו-17 עובדים זרים ועובדים תושבי הרשות הפלסטינית. במינהל האכיפה מציינים כי ב-5 השנים האחרונות חל גידול של כ-20% במספר אתרי הבנייה הפעילים (מאז 2010) – מכ-11,370 לכ-13,230 אתרי בנייה, ובהתאמה במספר העובדים המועסקים ופועלים בהם, אך הגידול במספר ההרוגים בענף, מעיד על הצורך בטיפול מערכתי. העלייה במספר ההרוגים באה לידי ביטוי גם בנתח היחסי של ענף הבניה מקרב כלל ההרוגים בתאונות העבודה. בעוד ובשנים האחרונות הווה מספר ההרוגים בענף הבניה כמחצית ממספר ההרוגים בתאונות עבודה בכלל, בשנת 2015 עומד מספר ההרוגים בענף על 63% מכלל ההרוגים בתאונות עבודה, בייחוד נוכח הירידה במספר ההרוגים בענפים אחרים: 10 עובדים נהרגו בענפי התעשייה, 8 עובדים נהרגו בענפי השירותים והמסחר ו-2 עובדים נהרגו בענף החקלאות.במהלך חודש ינואר 2016, התרחשו 8 תאונות עבודה קטלניות, מתוכן 5 תאונות בענף הבניין.
להלן טבלת השוואה שנתית של התאונות הקטלניות:
שנה
מס' הרוגים כללי
מס' הרוגים בענף הבניין
תאונות קטלניות בענף הבניין
עובד ישראלי
עובד זר
2010
52
26
26
14
12
2011
64
38
38
21
17
2012
60
31
31
10
21
2013
62
32
32
15
17
2014
62
31
31
17
14
2015
55
35
34
18
17
ינואר 2016
8
5
5
 
 
 
 
 
מבירור נסיבות התאונות, שערכו מפקחי העבודה של מינהל הבטיחות, עולה כי מרבית ההרוגים בענף הבניה, נהרגו מנפילה מגובה (60%) במהלך עבודות שביצעו על גגות, פיגומים ופתחים במבנים. סיבות נוספות למוות היו התמוטטות של חלקי מבנה, קירות או ציוד הנדסי, התחשמלות או פגיעה מחפץ. בחלק ניכר מהמקרים סיבת התאונה הנה חוסר הקפדה על הוראות הבטיחות.
גורמי פגיעה שכיחים:
שנה
נפילה מגובה
פגיעה מעצם נע
שאר הגורמים
2010
13
4
9
2011
22
3
13
2012
16
7
8
2013
16
8
8
2014
18
9
4
2015
21
4
10
 
במינהל הבטיחות מציינים כי אתר בנייה הינו מקום עבודה עתיר סיכונים, ולכן נקבעו בחקיקה דרישות רבות, שמטרתן למנוע תאונות ואירועים מסוכנים. הסיכון העיקרי הוא הסיכון לנפילה מגובה. סיכונים נוספים נוצרים כתוצאה משימוש בכלי עבודה שונים ורבים, במכשירים רבי עוצמה ואנרגיה ושימוש במערכות חשמל. באתר נמצאים בעת ובעונה אחת מגוון עובדים – קבועים וזמניים והמבצעים עבודות מתחומים שונים וברמת מיומנות שונה ומבקרים רבים, דוברים מגוון שפות ותחלופת אנשי המקצוע באתר גבוהה. בדובר באתר דינמי המשתנה מדי שעה ושעה, בהתאם לקצב הבינוי.
יודגש כי האחריות לבטיחות באתר הבנייה מוטלת על המבצע ועל מנהל העבודה. אולם מנהל העבודה חייב לקבל את הגיבוי ואת המשאבים מהקבלן, ובלעדיהם הוא מוגבל במימוש אחריותו זו.
במהלך 2015 ביצעו מפקחי אגף הבטיחות למעלה מ-6,700 ביקורים באתרי בנייה – עליה של 20% מאשתקד (5,500), במהלכם הטיל המינהל מעל ל-500 צווים בגין עבירות על הוראות הבטיחות בעבודה. המינהל חוקר מקרים של הפרות בוטות של הוראות החוק ומכין הצעות לכתבי אישום.
בנוסף, החל מינהל הבטיחות בהטלת קנסות מינהליים עקב אי ביצוע הוראות צווי שיפור שהוטלו על ידי מפקחי המינהל.המינהל אף הרחיב את פעילות ההכשרה לעבודה בטוחה בגובה בקרב מנהלי עבודה בבנייה. הכשרות אלו, הנערכות ב-4 מוקדים ברחבי הארץ ובמימון של משרד הכלכלה והתעשייה, באות כהשלמה לפער, שזוהה זה מכבר ע"י מינהל הבטיחות, בידע ובמיומנות בנושא עבודה בטוחה בגובה בקרב מנהלי עבודה בבנייה, שמתפקידם לדאוג לשלומם של העובדים באתרי הבנייה ולוודא כי פעולות הבנייה נערכות בהתאם לדרישות הבטיחות.
במקרה של תאונת עבודה קטלנית או תאונה קשה, עם קבלת הודעה ממשטרת ישראל וסגירת הזירה על ידה, נשלח מפקח עבודה לבירור נסיבות המקרה. המפקח בודק וקובע את הגורמים לתאונה, את אופן קרות התאונה, ואם היו, לדעתו עברות על הוראות חוק והחומר מועבר למשטרה, המנהלת את החקירה.

בנוסף על כל האמור לעיל, מינהל הבטיחות פועל למניעת תאונות העבודה באתרי הבנייה במגוון דרכים נוספות וכן משתף גופים נוספים בפעילויות בתחום:
 • תכנית לניהול בטיחות ותכנית לארגון בטיחותי של אתר בנייה
  דרישות תקנות תכנית לניהול הבטיחות באתרים בהם מעל ל-50 עובדים נכנסו לתוקף, לפני כשנה וחצי. מינהל הבטיחות החל בפעילות שיטתית ליישום הטמעה ואכיפה לקיומן של הדרישות במקומות העבודה. התקנות מסדירות את הפעולות הניהוליות והמקצועיות הנדרשות מהמעסיקים לצורך ניהולם הבטיחותי של המשימות והתהליכים בבניה, החל מקביעת מדיניות הבטיחות ועד לבקרת כל הסיכונים. בנוסף מפקח המינהל על קיום הדרישות להכנת תכנית לארגון בטיחותי של אתרי בנייה, שאינם חייבים בהכנת תכנית לניהול בטיחות.
 • בטיחות בעגורני צריח
  מינהל הבטיחות פועל לאכיפת דרישות הבטיחות בכל הנוגע לבטיחות עגורני צריח ופיגומים ממוכנים המותקנים באתרי בנייה, הן ביבואם לארץ והן בבנייתם והפעלתם, וכן בעניין עגורנאים המפעילים את העגורנים, אם כי חשוב להדגיש כי קיימת תופעה של הפעלת עגורנים בידי מפעילים ללא רישיון, זוהי תופעה חמורה, שמינהל הבטיחות נאבק בה.
 • בטיחות בפיגומים
  תקן חדש לפיגומים, שאת התקנתו מממן ומוביל מינהל הבטיחות, הושלם במכון התקנים הישראלי. התקן מסדיר את יציבותם, תקינותם ואיכותם של הפיגומים ואת מכלול דרישות העבודה עימם, וזאת לאור שכיחות מעורבותם של פיגומים בתאונות עבודה.
 • העברת מידע לרשם הקבלנים
  מינהל הבטיחות מעביר לרשם הקבלנים , באופן שוטף , מידע על קבלנים שבאתריהם הוטלו צוים עקב אי ביצוע הוראות חוק, או סיכון העובדים.
  לרשם הקבלנים הסמכות לנקוט פעולות נגד קבלנים אלו.
 • הדרכת עובדים
  במקביל לפעילות המינהל בנושא, מפעיל המוסד לבטיחות ולגהות ניידות הדרכה הפועלות באתרי הבנייה השונים ברחבי הארץ ומספק שירותי הדרכה, הסברה ואיתור סיכונים. הניידות מצוידות במדריכים מקצועיים ובאמצעי הדרכה במספר שפות, כולל ערבית, סינית, רומנית.
 
Print Friendly, PDF & Email

פה יבוא באנר

תודה שאתם מבקרים בפורטל "טכנו נט". טכנו נט נט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום הטכנולוגיה והתעשייה באתר תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום המתכת,פלסטיק, זיווד ואריזה, הייטק, אוצומציה וסייבר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

ניקוי מחליפי חום
ועדת הכלכלה אישרה תיקון לתקנות המיזוגים
גידור מכונות - מה הדרישות
שיטות לצמצום חשיפת הרתך לגזי הריתוך
חבות מעבידים
סיכום שנת 2015 בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית
ניקוי מחליפי חום
ועדת הכלכלה אישרה תיקון לתקנות המיזוגים
גידור מכונות - מה הדרישות
שיטות לצמצום חשיפת הרתך לגזי הריתוך
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

כדי להיות תמיד מעודכנים