יבוא ויצוא של סחורות גירעון של 27.7 מיליארד ש"ח מתחילת השנה

סחר החוץ של ישראל, נובמבר 2015: יבוא ויצוא של סחורות

גירעון של 27.7 מיליארד ש"ח מתחילת השנה

Israel's Foreign Trade, Import and Export of Goods: November 2015

 

פרסום

על פי נתוני המגמה בחודשים האחרונים (ספטמבר-נובמבר 2015)

§         עלייה של 3.7% ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית

§         נמשכת העלייה ביבוא מוצרי צריכה

1

 לוחות

בחודש נובמבר 2015, הסתכמו יבוא הסחורות ב-19.4 מיליארד ש"ח, יצוא הסחורות ב-17.9 מיליארד ש"ח והגירעון בסחר בסחורות ב-1.5 מיליארד ש"ח[1]. מתחילת השנה הסתכם הגירעון בסחר בסחורות ב-27.7 מיליארד ש"ח (41.6 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד).

 

לנתוני התרשים


נובמבר 2015

יצוא הסחורות בחודשים ינואר- נובמבר 2015, היווה 83.0% מהיבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) לעומת 76.8% באותם חודשים אשתקד[2].

 

הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) באחד עשר החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-2.5 מיליארד ש"ח בממוצע לחודש, 30.2 מיליארד ש"ח במונחים שנתיים (49.4 מיליארד ש"ח בשנת 2014).

 

בחודשים ספטמבר-נובמבר 2015 ירד יבוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-2.5% בחישוב שנתי לאחר עלייה של 3.4% בחישוב שנתי ביוני- אוגוסט 2015.

 

בחודשים ספטמבר-נובמבר 2015 ירד יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-0.2% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 7.5% בחישוב שנתי ביוני- אוגוסט 2015.

 

סחר הסחורות בחודש נובמבר 2015, הושפע בין היתר משינויים בערך הש"ח לעומת המטבעות[3] בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש נובמבר 2015 התחזק הש"ח ביחס לרוב המטבעות: ביחס להאירו (3.9%), הלירה שטרלינג (0.2%), ביחס לין היפני(1.4%) וביחס לפרנק השוויצרי (3.5%). לעומת זאת, נחלש הש"ח ביחס לדולר ארה"ב ב-0.7%.

 

יבוא הסחורות

2

יבוא הסחורות בנובמבר 2015, הסתכם כאמור ב-19.4 מיליארד ש"ח. מתוכם 43% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 19% יבוא מוצרי צריכה, 15% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-23% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

לנתוני התרשים

 


יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד על פי נתוני המגמה, ב-0.5% בספטמבר-נובמבר 2015. זאת, בהמשך לירידה של 0.6% ביוני-אוגוסט 2015. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא מתכות אל-ברזליות ירד ב-19.6% בחישוב שנתי, יבוא עץ ומוצריו ירד ב-13.8% בחישוב שנתי ויבוא תשומות לתעשיות מכונות ואלקטרוניקה ירד ב-13.0% בחישוב שנתי. לעומת זאת, עלה יבוא תשומות לחקלאות ב-58.9% בחישוב שנתי (עלייה של 3.9% בממוצע לחודש).

3

לנתוני התרשים

 

נתוני המגמה מצביעים על ירידה של 1.7% ביבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים) בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2015. זאת, לאחר עלייה של 6.7% בחישוב שנתי בחודשים יוני- אוגוסט 2015. יבוא כלי תחבורה ירד ב-12.0% בחישוב שנתי, לעומת זאת, עלה יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-70% מיבוא מוצרי השקעה) ב-0.7% בחישוב שנתי.

4

 

 

לנתוני התרשים

 

בחודשים ספטמבר-נובמבר 2015 עלה יבוא מוצרי צריכה על פי נתוני המגמה ב-3.8% בחישוב שנתי בהמשך לעלייה של 5.6% בחודשים יוני- אוגוסט 2015.

 

בספטמבר-נובמבר 2015 עלה יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה וכלי בית) ב-6.1% בחישוב שנתי. עיקר העלייה הייתה ביבוא מזון ומשקאות שעלה ב-15.7% בחישוב שנתי. יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) עלה באותה תקופה ב-4.3% בחישוב שנתי.

5

לנתוני התרשים

 

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר-נובמבר 2015 ב-22.0 מיליארד ש"ח, לעומת 27.4 מיליארד ש"ח בחודשים המקבילים של שנת 2014, ירידה של 19.8%.

 

יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בחודשים ינואר-נובמבר 2015 ב-27.2 מיליארד ש"ח, לעומת 42.6 מיליארד ש"ח באותם חודשים אשתקד, ירידה של 36.1%. ירידה זו נובעת בעיקר מירידת מחירים עולמית של חומרי אנרגיה.

 

יצוא הסחורות

יצוא הסחורות הסתכם בחודש נובמבר 2015 ב-17.9 מיליארד ש"ח. 83% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים), 15% יצוא יהלומים ו-2% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

6

לנתוני התרשים

 

על פי נתוני המגמה ירד היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) בספטמבר- נובמבר 2015 ב-1.1% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 6.7% בחישוב שנתי, בחודשים יוני- אוגוסט 2015.

 

פרסום

פירוט נתוני המגמה של היצוא התעשייתי לפי העצמה הטכנולוגית:

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-50% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) עלה בספטמבר- נובמבר 2015, על פי נתוני המגמה, ב-3.7% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 0.9% בחישוב שנתי ביוני- אוגוסט 2015. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה ביצוא ענף ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים שעלה ב-20.2% בחישוב שנתי.

7

 

לנתוני התרשים

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (31% מכלל היצוא התעשייתי) ירד, על פי נתוני המגמה, ב-3.5% בחישוב שנתי בספטמבר-נובמבר 2015, בהמשך לירידה של 15.4% בחישוב שנתי ביוני-אוגוסט 2015. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 17.3% בחישוב שנתי ביצוא ענף ייצור כלי תחבורה והובלה.

8

לנתוני התרשים

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (12% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-21.8% בחישוב שנתי (ירידה של 2.0% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לירידה של 16.6% בחישוב שנתי בחודשים יוני- אוגוסט 2015 . עיקר הירידה ביצוא ענף תעשיית מתכות בסיסיות 43.1% בחישוב שנתי (ירידה של 4.6% בממוצע לחודש).

 

9

לנתוני התרשים

בחודשים ספטמבר- נובמבר 2015 ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי), ב-7.0% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 3.8% בחישוב שנתי, בחודשים יוני- אוגוסט 2015. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 12.9% ביצוא ענף ייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק.

10

לנתוני התרשים

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר-נובמבר 2015, לפי נתונים מקוריים, ב-26.9 מיליארד ש"ח, לעומת 32.4 מיליארד ש"ח בחודשים המקבילים בשנת 2014.

 

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-נובמבר 2015 ב-4.1 מיליארד ש"ח – (נתונים מקוריים) ירידה של 6.5% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2014. יצוא גידול פרחים ירד ב-13.0% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2014.

 

[1] הנתונים כוללים את הסחורות שעברו במכס אך אינם כוללים את נתוני הסחר בין ישראל לרשות הפלסטינית, היבוא הביטחוני, ויבוא ויצוא שירותים (לרבות שירותי תוכנה). נתונים על כלל יצוא ויבוא סחורות ושירותים מתפרסמים במסגרת מאזן התשלומים מדי רבע שנה. הנתונים לשנת 2015 הנם נתונים ארעיים, נתונים סופיים יפורסמו בחודש אפריל 2016.

[2] יחס ערך היצוא מערך היבוא (ללא אוניות,מטוסים ויהלומים).

[3] שערי חליפין ממוצעים, מקור בנק ישראל.

Print Friendly, PDF & Email

פה יבוא באנר

תודה שאתם מבקרים בפורטל "טכנו נט". טכנו נט נט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום הטכנולוגיה והתעשייה באתר תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום המתכת,פלסטיק, זיווד ואריזה, הייטק, אוצומציה וסייבר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

ממעוף הלוויין: המערכת שעוקבת מרחוק אחר שיקום היערות ונזקי המלחמהממעוף הלווי...

3 ביוני 2024

בחירת הקומפרסור המתאים למכונת ניקוי חול: מדריך מקיף

29 במאי 2024

בעזרת מכ"ם ניתן לזהות לראשונה להקות של עופות גדולים ולמנוע תאונות עם כלי טי...

19 במרץ 2024

כרסום ספוג בCNC

3 במרץ 2024

ההטמעה של טכנולוגיות מתקדמות בתעשייה החכמה
יפן- נפלאות הטכנולוגיה של היום יום
ממעוף הלוויין: המערכת שעוקבת מרחוק אחר שיקום היערות ונזקי המלחמהממעוף הלווי...

3 ביוני 2024

בחירת הקומפרסור המתאים למכונת ניקוי חול: מדריך מקיף

29 במאי 2024

בעזרת מכ"ם ניתן לזהות לראשונה להקות של עופות גדולים ולמנוע תאונות עם כלי טי...

19 במרץ 2024

כרסום ספוג בCNC

3 במרץ 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

כדי להיות תמיד מעודכנים